Accommodaties

Bij het Reestdalpad zijn drie accommodaties aangesloten die gezamenlijk de routes hebben uitgezet. Het is mogelijk om de routes iets aan te passen als blijkt dat deze te lang of te kort ervaren worden.

Op achterliggend pagina’s vindt u wat achterliggende informatie over de individuele B&B’s.